επιτίθημι

επιτίθημι
ἐπιτίθημι (AM) [τίθημι]
βλ. επιθέτω.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ἐπιτίθημι — lay pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιτίθει — ἐπιτίθημι lay pres imperat act 2nd sg ἐπιτίθημι lay pres imperat act 2nd sg (attic epic) ἐπιτίθημι lay imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) ἐπιτίθημι lay imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιτεθειμένα — ἐπιτίθημι lay perf part mp neut nom/voc/acc pl ἐπιτεθειμένᾱ , ἐπιτίθημι lay perf part mp fem nom/voc/acc dual ἐπιτεθειμένᾱ , ἐπιτίθημι lay perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιτιθῆται — ἐπιτίθημι lay pres subj mp 3rd sg ἐπιτίθημι lay pres subj mp 3rd sg (epic ionic) ἐπιτίθημι lay pres ind mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιτιθῇ — ἐπιτίθημι lay pres subj mp 2nd sg ἐπιτίθημι lay pres subj act 3rd sg ἐπιτίθημι lay pres subj act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιτίθεσθε — ἐπιτίθημι lay pres imperat mp 2nd pl ἐπιτίθημι lay pres ind mp 2nd pl ἐπιτίθημι lay imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιτίθετε — ἐπιτίθημι lay pres imperat act 2nd pl ἐπιτίθημι lay pres ind act 2nd pl ἐπιτίθημι lay imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπετέθην — ἐπιτίθημι lay aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἐπιτίθημι lay aor ind pass 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπετίθει — ἐπιτίθημι lay imperf ind act 3rd sg ἐπιτίθημι lay imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπετίθεις — ἐπιτίθημι lay imperf ind act 2nd sg ἐπιτίθημι lay imperf ind act 2nd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”